Yüzündür Kıble-gâh-ı Ehl-i Hâcât Şiiri | Şiir Dünyası

Yüzündür Kıble-gâh-ı Ehl-i Hâcât

Yüzüñdür kıble-gâh-ı ehl-i hâcât
Kaşuñuñ tâkı mihrâb-ı münâcât

Ne güherdür ki kimse agzuñı bilmez
Meger kim âlim-i sırr u hafiyyât

Gözüñ mekrinin kimse def idemez
Meger ol dâfi-i zurr u beliyyât

Saçuñ-ıla kadün vasfına irmez
Niçe çoh uzanursa ibârât

Visâlüñi hayâl ider dil ü cân
Çog olur âşık olanda hayâlât

Saña ihlâs-ıla yüz dutmışam kim
Seni görmek-durur asl-ı ibâdât

İrâdetle yoluña virürek cân
Mürîd olan saña bulur mürâdât

Gözüñ kanın dökem dir Ahmedînüñ
Kosun te’hîri ki e’t-te’hîrü âfât

Ahmediİçeriği Paylaş


Ahmedi Hakkında

Ahmedi

Divan şairi ve hekim.

14. yüzyıl'da Anadolu’da yetişmiş en büyük divan şairi kabul edilir. Kaleme aldığı Türkçe eserlerle Osmanlı dönemi Türkçesi’nin yazı, edebiyat ve ...

İÇERİĞİ DEĞERLENDİR

Toplam Değerlendirme Sayısı: 0
Toplam Değerlendirme: 0 / 5

Rastgele 3 Şiir

Bihamdillah Yaradan'a Yaz Geldi


Kayseri Tarağını Başına Sokmuş


Şan