Kişi Ki Anda Bu Hüsn-ile Kadd Ü Kâmet Ola Şiiri | Şiir Dünyası
11 0

Kişi Ki Anda Bu Hüsn-ile Kadd Ü Kâmet Ola

Kişi ki anda bu hüsn-ile kadd ü kâmet ola
Kimesne ışkı elinden nice selâmet ola

Gözüñ ne fitne-durur kim belâsı toldı cihân
Bu resme fitne meger fitne-i kıyâmet ola

Kişi ki ola kaşuñuñ hilâline meftûn
Aceb-durur dahı aklında ki istikâmet ola

Varısa çeşme-i kevser bu leb ola vü dehân
Olursa devha-i tûbî bu kadd ü kâmet ola

Seni sevene yüzüñ kıbledür kaşuñ mihrab
Namâz-ıçun nirede kim ezân u kamet ola

N’ola eger cigerüm başlu yaşlu-y-ısa gözüm
N’irede ışk var anda gerek alâmet ola

Yoluña Ahmedî idüp-durur fidî dil ü cân
Eger kabûl ider-iseñ zihî kerâmet ola

Ahmedi

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.