Işkunun Odı Göñülde Sadr-nişîndür Şiiri | Şiir Dünyası
11 0

Işkunun Odı Göñülde Sadr-nişîndür

Işkuñuñ odı göñülde sadr-nişîndür
Kasdı gözüñüñ hemîşe cân-ıla dîndür

Fitneye zülfüñ kemîn-geh olsa aceb mi
Matla-ı hûrşîd çün vilâyet-i Çîndür

Kimse visâlüñe toymadı bu cihânda
Toymadugı hîç kimse ömre yakîndür

Ne gam eger cânumı alur-ısa gamzeñ
Hâsiyeti-le lebüñ çü Rûhü’l-Emîndür

Kaddüñe tûbî diler-imiş ki ola bende
Hoœ eser-i himmet-i bülendi hemîndür

Fitneye pîşânîdür kaşuñ bigi gözüñ
Gerçi ki mihrâb içinde gûşe-nişîndür

Vasf ider Ahmedî lebüni anuñ-çun
Sözleri anuñ nazm-ı lal ü dürr-i semîmdür

Ahmedi

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.