Çün Götürdi Gül Yanagından Nikâb Şiiri | Şiir Dünyası
20 0

Çün Götürdi Gül Yanagından Nikâb

Çün götürdi gül yanagından nikâb
Mevsüm-i işretdür ü câm-ı şarâb

Lâle bigi koma elden câm-ı mey
Ki itdi bülbül râst uş sâz-ı rebâb

Hayf ola ömrüñi zâyi eylemek
Hâzır-iken nimet ü baht u şebab

Sen şitâb it câm-ı cân-bahşa müdâm
Çün ider eyyâm geçmege şitâb

Bâg içinde ol gül-âbı nûş it
Ki ola renginün hayâsından gül-âb

Gâv u har içdügin içmekdür hata
Âdemî içdügin iç ki oldur savâb

Bâœe nûş it bâœa virme ömrüñi
Çün ezeldendür sevâb-ıla îkâb

Çün kalem yazdugı ayruhsı olamaz
Ne gerek câna bu renc-ile azâb

Gözde hwâb u tende kalmadı karâr
Senden ayruya ne âram u ne hwâb

Gözlerümdedür hayâli kaddüñüñ
Serv orada biter kim ola âb

Uş çiçek vakti irişdi Ahmedî
Ki ola gül bigi ayaguña türâb

Ahmedi

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.