Âgâz-ı Gazeliyyât 99 Şiiri | Şiir Dünyası

Âgâz-ı Gazeliyyât 99

Mest-i hüsnün bir dil-i dîvânemüz vardur yeter
Şem‘ine ey şûh bir pervânemüz vardur yeter
Âşinâ itme hayâlün bezm-i her nâ-mahreme
Dil gibi bir gûşe-i vîrânemüz vardur yeter
Âsmânun sâgar-ı hurşîdi var ise bizüm
Bezm-i Cemden kalma bir peymânemüz vardur yeter
Şeyh-i şehrün hânkâh-ı huşkına hasret miyüz
Bâg-ı cennet gibi bir meyhânemüz vardur yeter
Bahs-ı ‘ilm-i hikmet ü hey’et degül âdâbımuz
Ser-güzeşt-i ‘aşk bir efsânemüz vardur yeter
Sâlik-i râh-ı taleb Âgâh hem-râh istemez
Hızr rehber himmet-i merdânemüz vardur yeter

Agahİçeriği Paylaş


Agah Hakkında

Agah

Âgâh, 1630-1631’de Semerkand’da doğmuştur. Asıl adı Mehmed Bulak’tır.

Hacı Hafız olarak da bilinen Âgâh, pek çok şehri dolaştıktan sonra Âmid'e (Diyarbakır) gelmiş (1669) ve ...

İÇERİĞİ DEĞERLENDİR

Toplam Değerlendirme Sayısı: 0
Toplam Değerlendirme: 0 / 5

Rastgele 3 Şiir

Selvi Ağacı Senin Maral'ın Hani


Leylek Yuvada Üç Olur


Bir Sevgi İletisi